Nawigacja: Aktualności

Nasze produkty

 

Aktualności

22.11.2016 
Informujemy, iż okulary przeciwsłoneczne UV 400 model S-105-1 „VERSO” Cat. 3 nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, z uwagi na to, że wyrób oznaczony został kategorią 3 filtra, podczas gdy stwierdzone wartości współczynnika przepuszczania światła wynoszą 3,66%, 3,71% i są właściwe dla kategorii 4 filtra. Niezgodność ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników stosujących okulary w trakcie kierowania pojazdami oraz poruszających się po drogach. Nadto, w instrukcji użytkowania wyrobu brak jest nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, wskazania skutków nieodpowiedniego czyszczenia wyrobu, listy nieodpowiednich środków czyszczących oraz informacji o ograniczeniach używania okularów.