Nawigacja: Okulary s??oneczne

Nasze produkty

 
   

Okulary s??oneczne

W naszej ofercie znajd? Pa??stwo bogaty wyb??r modnych okular??w w atrakcyjnych cenach. Wszystkie nasze produkty zosta??y wytworzone zgodnie z europejsk? norm? EN 1836 przy u??yciu wysokiej jako??ci materia????w. Cechuje je wytrzyma??o???, estetyka i bardzo dobre wykonanie.

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi kolekcjami:

Kolekcja Mello to okulary z soczewk? poliw?glanow?, charakteryzuj?c? si? wysok? twardo??ci? i odporno??ci? na zarysowania. Okulary te zapewniaj? 100% ochron? przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. W kolekcji znajdziecie Pa??stwo zar??wno okulary zgodne z najnowszymi trendami, jak i takie, kt??re swoim wzornictwem nawi?zuj? do klasyki. Jest to propozycja okular??w dla kobiet i m???czyzn. Ze wzgl?du na nisk? cen? nasi klienci traktuj? Mello jako swoj? podstawow? kolekcj?.


Pepi to okulary dla najm??odszych. Okulary te cechuje, podobnie jak Mello, odporno??? na zarysowania, oraz 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.


Kolekcja Verso to okulary z soczewk? polaryzacyjn?.  Soczewki tego typu skutecznie eliminuj? wszelkie refleksy i wyostrzaj? obraz, dzi?ki czemu ich u??ytkowanie jest bardzo wygodne i komfortowe. Okulary polaryzacyjne staj? si? coraz bardziej poszukiwanym towarem na naszym rynku, a dzi?ki przyst?pnej cenie Verso s? coraz bardziej popularne. Kolekcja ta zawiera okulary damskie, m?skie oraz dzieci?ce.


Do ka??dej pary okular??w zakupionej u nas, otrzymacie Pa??stwo stylowe etui. W sprzeda??y posiadamy r??wnie?? du??y wyb??r stojak??w.Zapraszamy do wsp????pracy