Nawigacja: Aktualności

Nasze produkty

 
   

Aktualności


W związku z prowadzoną kontroną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informujemy, że okulary przeciwsłoneczne Foggio F-680-1 nie spełniają wymogów formalnych rozporządzenia 2016/425/UE.

Na metce wyrobu nie umieszczono:
- pełnej instrukcji czyszczenia: "Okulary czyścić urzywając miękkiej ściereczki, przy dużych zabrudzeniach przemyć delikatnie wodą z mydłem, a następnie osuszyć".
- nazwy zastosowanego filtra: "Okulary z filtrem polaryzacyjnym"
- nazwy i adresu producenta
- odnośnika do rozporządzenia 2016/425/UE
- adresu strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do Deklaracji Zgodności UE

W związku z powyższym, konsumenci, którzy zakupili okulary Foggio F-680-1, mogą je zwrócić w dowolnym terminie oraz odzyskać równowartość kwoty zakupu.

Jednocześnie informujemy, że badania laboratoryjne przeprowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi wykazały, że wyżej wymienione okulary spełniają wymagania normy dla Kat. 3 filtra podanej w oznakowaniu okularów.