Nawigacja: Okulary brilo.eu

Nasze produkty

 
   

Okulary brilo.eu

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? atestowanych okular??w korekcyjnych brilo.eu (dawniej Prestige), wyprodukowanych zgodnie z europejsk? norm? EN 1836. Okulary te zosta??y wpisane  do Rejestru wyrob??w medycznych pod numerem WM/RWM/410/08001260 w Urz?dzie Rejestracji Produkt??w Leczniczych i Wyrob??w Medycznych. Zosta??y r??wnie?? przebadane i pozytywnie zaopiniowane przez Pa??stwowy Instytut Badawczy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie odchy??ek mocy soczewek korekcyjnych, oraz odchylenia ich ??rodk??w optycznych.

Wszystkie modele widoczne w
galerii oferujemy w mocach od +1 do +3,5. Wybrane modele wyst?puj? r??wnie?? w "?wiatrkach". Na nasze okulary obowi?zuje 8% stawka VAT. Formularz zam??wienia mo??na pobra? tutaj.Do zam??wienia mo??ecie Pa??stwo otrzyma? gratis stojaki w wersji stoj?cej lub wisz?cej, a tak??e materia??y reklamowe pomagaj?ce zwi?kszy? sprzeda??.

Nowo??ci? w naszym asortymencie s? akcesoria takie jak sznureczki i ??ciereczki do okular??w, kt??re stanowi? doskona??e uzupe??nienie oferty.


Przesy??ka realizowana jest na nasz koszt za po??rednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich. Zam??wienie z??o??one do 15:00 (w przypadku przesy??ki kurierskiej do 12:00) realizowane jest tego samego dnia i zazwyczaj dociera do klienta nast?pnego dnia roboczego.