Nawigacja: Wsp????praca

Nasze produkty

 
   

Wsp????praca

 

Prowadzimy zar??wno sprzeda?? stacjonarn? jak i wysy??kow?. Naszym atutem jest elastyczno??? i indywidualne podej??cie do potrzeb klienta.

Gwarantujemy:

 

          -atrakcyjne ceny

 
          -szybk? realizacj? zam??wie??,

          -ci?g??o??? dostaw,

 

          -bezpo??redni kontakt z klientem i profesjonalne doradztwo.

 

Jak zamawia??

 

Zam??wienia mog? Pa??stwo sk??ada? telefonicznie, faksem, poczt? e-mail b?d?? bezpo??rednio w siedzibie firmy. Przy sk??adaniu zam??wienia prosimy o podanie: pe??nej nazwy firmy i jej adresu, numeru NIP oraz dok??adnej informacji odno??nie kolorystyki zamawianego towaru.

 

 Dostawa

 

Zam??wienia realizujemy za po??rednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich (DHL, Patron Service). Zam??wienia staramy si? realizowa? tego samego dnia.